سفیران هدایت
آشنایی با موسسه بین المللی گفتگو دینی وحدت
مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
ebmed-type
125.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد