سفیران هدایت
فعالیت یک روحانی مبلغ در زندان
مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
ebmed-type
87.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد