سفیران هدایت
موسسه تبلیغی ندای حجاز
مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
ebmed-type
50.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
25 نظر در انتظار تاييد