سفیران هدایت
روایت عجیب و جالب حضور روحانیون در محوطه مجموعه باستانی تخته جمشید.
مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
ebmed-type
125.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد