سفیران هدایت
آشنایی با فعالیت های حجت الاسلام حسنعلی صبور در حوزه فعالیات های پرورشی جوانان
مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.
ebmed-type
89.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد