سرزمین نخبگان
با موضوع آشنایی با دکترمهدی گلشنی استاد فیزیک و فلسفه اسلامی و بنیان گذار مرکز فیزیک نظری در ایران
ebmed-type
88.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد