جواد معصومه
مستند «جواد معصومه» درباره عشق و ارادت فردی عراقی به حضرت معصومه(س) و فرهنگ عاشوراست، مستندی که می کوشد سادگی و خلوص نیت او را در این مسیر به تصویر بکشد.
ebmed-type
86.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد