سیزده پنجاه و نه
قسمت سوم
مستند "سیزده. پنجاه و نه" به بیان ناگفته‌های جنگ و خاطرات افرادی که در این سال‌ها به دلیل بی توجهی مسئولین در طاقچه خاطرات خاک خورده اند می‌پردازد.
ebmed-type
176.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد