میهمان خانه دوست
این برنامه به زیارت جمعی از جانبازان از خانه خدا در حج تمتع و حال و هوای این روزهای آن می پردازد.
ebmed-type
6.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد