کابوس آمریکایی
مستند «کابوس آمریکایی» درباره زندگی شهید بسیجی نادر مهدوی و چگونگی شهادت او در جنگ با ناو‌های آمریکایی در خلیج فارس ساخته شده است.
تقابل قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران با ناو‌های آمریکایی اسکورت کننده نفت‌کش‌های عراق و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس در این مستند به تصویر کشیده شده است.
ebmed-type
87.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد