ماندنی ها
ماشین های اداری
در این مجموعه مستند به بررسی تاریخ مختصری از دوربین های عکاسی و ماشین‌های اداری قدیمی پرداخته می شود.
ebmed-type
87.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد