طبیبان حاذق
دکتر بهجت السادات مؤیدی
«طبیبان حاذق» در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.
ebmed-type
87.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد