طبیبان حاذق
دکتر حسین اعرابی هاشمی
«طبیبان حاذق» در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.
ebmed-type
87.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد