آلزایمر
شهرها و قصه ها
بررسی تطبیقی یادمان های شهدا در کشورهای مختلف
نگاهی نو به نادیده های دفاع مقدس و مکانیزم های یادآوری و احترام به شهدا و قهرمانان و طنی در ایران و دیگر کشورها
ebmed-type
87.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
167 نظر در انتظار تاييد