نردبام آسمان
قسمت هشتم
نردبام آسمان، زندگی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی‌دان ایرانی را از زادروزش تا کشته‌شدنش را بازگویی می‌کند.
ebmed-type
174.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
63 نظر در انتظار تاييد