هورموز
خلیج فارس کهن ترین دریایی است که تاکنون توسط انسان شناخته شده است؛ ایرانیان نخستین کسانی بودند که با فنون دریانوری آشنا بوده و کشتیرانی می کردند، آنها 3 هزار سال پیش از میلاد در خلیج فارس به داد و ستد مشغول بودند.
قبل از ورود اروپاییان به خلیج فارس، هرمز از جوامع متمدن بود و حکمرانانی داشت که با تدبیر، بر آن حکومت می کردند.
در سال 1507 میلادی، پرتغالی ها به طمع تسلط بر هرمز، قدم به قدم خلیج فارس را تصرف کردند تا به مرز این منطقه رسیدند؛ خواجه عطا حاکم آن زمان با سربازان بسیار به جنگ آنها رفت و پیروز شد، او با احداث قلعه پرتغالی ها در هرمز مخالفت کردند و آنها را بیرون راند ولی بیگانگان با کمک برخی رجال محلی، به این شهر بازگشتند و پرچم خود را برافراشتند.
مستند «هور موز» روایتی است از تاریخ این شهر ساحلی و فراز و نشیب هایی که بر آن گذشته است، در بخشی دیگر، به وضعیت امروز این شهر پرداخته می شود و صنعت دریانوردی و بازرگانی هرمز، مورد بررسی قرار می گیرد.
تصاویری ناب از طبیعت این شهر در ساحل خلیج فارس، بخش های دیگر مستند را تشکیل می دهند.
ebmed-type
87.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
80 نظر در انتظار تاييد