گام دوم
صادق شهبازی و دکتر مهدیار
صادق شهبازی و دکتر مهدیار ( گام دوم انقلاب از منظر بسترسازی برای عدالت خواهی، رویشها و امیدآفرینی، تهدیدها و آسیب‌ها )
ebmed-type
394.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد