گام دوم
روح الله ايزدخواه ،خليل موحدي
اقتصاد مقاومتی، عدالت طلبی و قوانین حاکم بر مسیر تحقق حاکمیت عدالت در گام دوم با نگاهی به آسیب‌ها
ebmed-type
409.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد