گام دوم
دکتر حسینی
قسمت ششم برنامه گام دوم با حضور دکتر حسنی و با موضوع استراتژی فرهنگی در گام دوم و بررسی میزان موفقیه اهداف فرهنگی و اجتماعی در گام اول
ebmed-type
396.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد