گام دوم
سید مصطفی خاتمی و سید حسین شهرستانی
قسمت چهارم برنامه گام دوم با موضوع بیانییه گام دوم به مثابه سیاست نامه با حضور سید مصطفی خاتمی و سید حسین شهرستانی
ebmed-type
420.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد