گام دوم
مجید شاکری و سعید شعرباف
قسمت دوم برنامه گام دوم با حضور مجید شاکری و سعید شعرباف و با موضوع بررسی بند اقتصادی #گام_دوم
ebmed-type
392.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد