در برابر طوفان (2)
قسمت اول
سری دوم مجموعه «در برابر طوفان» با موضوع تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی

در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده‌ می‌شود.
استفاده از تصاویر آرشیوی رادیو و تلویزیون ملی ایران در زمان رژیم سابق و شبکه های خارجی و نیز گفتار متن ناصر طهماسب از جمله ویژگی های این مجموعه مستند به شمار می رود که خود، تاریخی مستند و تصویری از دوران حکومت چند ده ساله محمدرضا شاه به شمار می رود.
ebmed-type
304.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد