رویای آهنی
این مستند به نقش راه آهن سراسری ایران در پیروزی متفقین بر آلمان نازی می پردازد. در خلاصه داستان مستند «رویای آهنی» آمده است: «زمانی که خط آهن شمال-جنوب ایران در سال ۱۳۱۷ افتتاح شد، تنها گوشه‌ای از جنوب غربی خاورمیانه را تغییر نداد، بلکه دنیا را متحول کرد و به پُل پیروزی متفقین بر آلمان نازی لقب گرفت…»
ebmed-type
224.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
63 نظر در انتظار تاييد