کارون شریان تمدن
قسمت سیزدهم
رود کارون در گذر زمان، با گذشتن از مناطق مختلف تمدن ها و شهرهای بسیاری را سیراب کرده است.

این مجموعه مستند با تصاویر هوایی، زیبایی های منحصر به فرد کارون را در قاب تصویر جای داده.
ebmed-type
87.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
80 نظر در انتظار تاييد