کارون شریان تمدن
قسمت دهم
رود کارون در گذر زمان، با گذشتن از مناطق مختلف تمدن ها و شهرهای بسیاری را سیراب کرده است.

این مجموعه مستند با تصاویر هوایی، زیبایی های منحصر به فرد کارون را در قاب تصویر جای داده.
ebmed-type
107.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
162 نظر در انتظار تاييد