آفتاب نهان
قسمت نهم
موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است.

تهیه‌کننده: احسان میرزا ابوالحسنی
ebmed-type
87.7 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
169 نظر در انتظار تاييد