آفتاب نهان
قسمت چهارم
موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است.

تهیه‌کننده: احسان میرزا ابوالحسنی
ebmed-type
64.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
64 نظر در انتظار تاييد