مثل سرو
شهرهای مختلف ایران در ایام سوگواری محرم و صفر هر یک دارای رسوم مختلفی در این زمینه هستند، رسم ها و آیین هایی که ریشه در دل تاریخ داشته و نمادهای برخی از آنها به چند صد سال قبل باز می گردد.
آیین نخل گردانی یزدی ها یکی از همین رسم هاست، مراسمی که در سطح بین المللی شناخته شده و نخل معروف آنها هم سابقه ای چند صد ساله دارد.
مستند «مثل سرو» روایتی است از آیین نخل گردانی در استان یزد با همه آداب و رسومی که مردم این شهر و دیار به آنها اعتقاد دارند.
در این فیلم علاوه بر نمایش تصاویر و فیلم هایی از این آیین کهن، با پژوهشگران و محققان تاریخی و مذهبی پیرامون ریشه های نخل گردانی در آیین های عزاداری یزدی ها گفت وگو شده است.
سید علیرضا میررکنی کارگردانی «مثل سرو» را بر عهده داشته است،
ebmed-type
76.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد