آن مرد زنده است
فیلم روایت زندگی مادر شهیدی در روستای صحرارود فسا است که زندگی اش را با وصیت نامه پسر خود سپری می کند؛ پسر او طلبه شهیدی است که برخلاف همرزمانش که وصیت نامه خود را بر روی کاغذ می نوشتند، در سال ۶۴ وصیت خود را با بیانی زیبا و لحنی گرم ضبط کرده است.

شهید عبدالمجید دستان ابتدا با بیانی اعتقادی به بیان تفسیر و تبیین شهادت از منظر قرآن و سپس به معرفی خود می پردازد، در ادامه از شوق خود به شهادت می گوید و خبر شهادت خود و مفقود شدنش را می دهد و از مادر و خواهرانش می خواهد که از اینکه مفقود می شود بی تابی نکنند و این امر را لطفی از جانب خدا بدانند که نصیب او شده است.

در ادامه با بیانی احساسی و عاطفی سعی در ایجاد آمادگی روحی بستگان و دوستان خود برای شهادتش دارد.
ebmed-type
48.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
85 نظر در انتظار تاييد