مستطیل سیاه
مستند «مستطیل سیاه» درباره کارکردها و آسیب های فضاهای مجازی به ویژه در ارتباط با نسل حاضر ساخته شده است.
در این مستند به بررسی رفتار و عملکرد نوجوانان و آسیب و تهدیدهای استفاده از شبکه های اجتماعی و مجازی پرداخته شده است.
گفت وگو با کاربران نوجوان فضای مجازی، والدین و کارشناسان این حوزه پیرامون تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل امروز و فردا بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهد همچنین به تاثیرات جسمی نشستن و استفاده مکرر از تلفن همراه هم اشاره می شود.
محمد حسین خوش بیان تهیه کننده و سید جمال عود سیمین تهیه کننده «مستطیل سیاه» هستند
ebmed-type
87.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد