نخل شمیران
شمیران یکی از روستاهای شمالی شهر تهران بوده که البته حالا جزئی از شهر محسوب می شود.
شمیرانی ها رسم و رسومات خاص خود را داشتند و حتی سوگواری هایشان در محرم و صفر هم با دیگران تفاوت داشت.
مستند «نخل شمرون» داستان عزاداری های تکیه معروف این منطقه از تهران را روایت می کند، داستانی به قدمت تاریخ سوگواری های محرم در شمیران.
در این مستند با ساکنان قدیمی این منطقه و کسانی که در مورد تکیه های مختلف شمیران اطلاعاتی دارند گفت وگو شده است.
علی نیکبخت کارگردانی «نخل شمرون» را بر عهده داشته است
ebmed-type
87.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد