فرنگیس
«فرنگیس» مستندی است درباره دفاع مقدس به روایت زنی که مثال شجاعت و دلاوری در خطه کرمانشاه شده است.
فرنگیس حیدرپور شیرزن کردی است که در هنگامه دفاع از میهن اسلامی و زمانی که هیچ کس نبود تا از او حمایت کند، با تبر به نبرد دو سرباز عراقی رفت و یکی از آنها را کشت و دیگری را اسیر کرد.
امروز مجسمه فرنگیس در کرمانشاه نصب شده و کتابی هم به نام او منتشر شده است.
مستند «فرنگیس» درباره این بانوی دلاور کرد ساخته شده و او، خود راوی سرگذشت پر فراز و نشیبش است.
ابراهیم شفیعی کارگردانی این مستند را بر عهده داشته است
ebmed-type
163.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
162 نظر در انتظار تاييد