عکس برابر اصل
جنگ ها فرصتی هستند برای به تصویر کشیدن خشونتی بی محابا که جامعه بشری را در بر می گیرد و از سوی وقتی پای دفاع در میان باشد، محملی می شوند برای نشان دادن اتحاد و همدلی یک ملت برای دفاع از سرزمینشان، مردمی که حاضرند جانشان را از دست بدهند ولی خاک و ناموسشان از دست نرود.
عکاسی جنگ یکی از شاخه های هنری است که طی دهه های اخیر با فراز و فرودهای بسیار همراه بوده، از عکاسی در جنگ های بزرگ جهانی گرفته تا جنگ های منطقه ای و کوچک تر، ولی همگی در یک ویژگی مشترکند، آن هم نشان دادن واقعیت های جنگ به کسانی که از نزدیک آن را ندیده اند.
امیر علی جوادیان، حسین حیدری، محمدرضا شرف الدین، سعید صادقی، علی فریدونی، منوچهر قلم چی وعربعلی هاشمی، هفت عكاس ایرانی هستند که در دوران دفاع مقدس به عکاسی پرداخته اند و همگی در عملیات رمضان حضور داشته اند.
پس از گذشت ۲۶ سال این هنرمندان گردهم می آیند و درباره عكس هایی که از این عملیات گرفته اند به گفت و گو می نشینند؛ گفت وگویی که در قالب مستند «عکس برابر اصل» به تصویر کشیده شده است.
مهرداد غفارزاده کارگردانی این مستند را بر عهده داشته است،
ebmed-type
162.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
78 نظر در انتظار تاييد