حالا چی ها
شهر ری
مجموعه «حالا چی ها» ، درباره معرفی اماکن شهری که دارای جاذبه های گردشگری هستند، غذاهای ایرانی، کار و زندگی ایرانی و هر آنچه که سبک زندگی یک ایرانی را تشکیل می دهند ساخته شده است.
ebmed-type
73.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
69 نظر در انتظار تاييد