در گذر از نقطه صفر
امید مادر
مستند "درگذر از نقطه صفر" روایتی است از سنتها و وابستگی های اقوام مرزنشین که از پتانسیل های نهفته در آن خودجوش بروز می کند.
ebmed-type
114.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
270 نظر در انتظار تاييد