یک خانم محترم
مستند «یک خانم محترم» درباره محترم سادات قاضی، بانویی کاشانی است که در جریان کشف حجاب رضاخانی به شهادت می‌رسد و نوه او که در صحنه حاضر بوده، این واقعه را روایت می‌کند.
ebmed-type
116.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد