غیر قابل چاپ
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی و پیدایش فضاهای مجازی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است تاثیرات بسیاری در جامعه بشری گذاشته است به گونه ای که می توان تاثیرات گسترده آن را در امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی هنری به عینه مشاهده کرد.
یکی از این موارد موضوع کتاب و مطالعه است که موافقان و مخالفان بسیاری را در سراسر جهان دارد، عده ای معتقدند که فضای مجازی باعث تنبلی کتاب خوان ها و پایین آمدن آمار مطالعه شده است.
در مقابل برخی معتقدند دنیای مجازی به خاطر گستردگی و تنوع و سرعتی که دارد، باعث بالا رفتن آمار مطالعه و کسب دانش شده است.
مستند «غیر قابل چاپ» نگاهی دارد به کتاب و تاثیر فضای مجازی بر روند مطالعه در بین جوانان؛ در این فیلم با مدیران و موسسان شرکت آمازون و همچنین دست اندرکاران صنعت چاپ و نشر در سطح بین المللی در اینباره گفت وگو شده است.
ebmed-type
140.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
55 نظر در انتظار تاييد