ستاره های خاموش
در فیلم مستند ستاره های خاموش، قیام خودجوش ظهر عاشورای ۱۳۵۷ تهران، گارد جاویدان شاهنشاهی و علت های آفرینش این واقعه تاریخی را با شواهد و اسناد موجود بررسی و به نمایش درخواهد آمد.
ebmed-type
109.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
91 نظر در انتظار تاييد