هوای تازه (3)
تخریب شاهوار در تعامل با طبیعت
سری جدید برنامه تلویزیونی «هوای تازه» با موضوع مسائل زیست محیطی.
در سری دومی این برنامه هم مانند گذشته، موضوعات مربوط به محیط زیست و حفاظت از آن و نیز راهکارهای مردمی برای این منظور مورد توجه قرار گرفته اند.
ebmed-type
327.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
166 نظر در انتظار تاييد