هوای تازه (2)
گرد و غبار
برنامه هوای تازه با محوریت ارتقای سطح فرهنگی زیست محیطی عموم مردم تهیه شده و به معرفی افراد، گروه ها، سمن ها و جوامع محلی که اقدامات زیست محیطی انجام می دهند؛ می پردازد.
ebmed-type
152.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
28 نظر در انتظار تاييد