پازل
ایستاده ایم ای وطن
قسمت چهارم مستند پازل با موضوع تولد حیواناتی شبیه سازی شده همچون رویانا، تامینا، بنیانا، شنگول، منگول، آبگین و آبگونه است؛ دانشی که تنها در انحصار چند کشور پیشرفته بود و ایران هم توانست نام خود را در این زمینه در جهان به ثبت برساند.
ebmed-type
69.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
85 نظر در انتظار تاييد