پازل
نسخه شفا

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، آنتی بیوتیک های بتـالاکتـام شامـل پنـی سیلیـن ها (آموکسـی سیلین، آمپی سیلین و ...) و سفـالوسپـورین ها از مهمترین و پر مصرفترین آنتی بیوتیک ها در جهان می باشند که جهت درمان انواع گوناگونی از بیماری های عفونی تجویز می شوند.

هسته اصلی همه این آنتی بیوتیک ها ماده اولیه پنی سیلین جی می باشد که تولید انبوه آن تنها از طریق دانش بیوتکنولوژی امکان پذیر است؛ با آنکه سال ها از کشف پنـی سیلین جی می گذرد، با این همـه دانش فنی تولید این ماده هنوز در انحصـار معدودی ازکشورهای جهان قرار دارد.

تولید پنی سیلین جی از طریق رشد انبوه گونه های بهبود یافته و مهندسی شده قارچ پنـی سیلیوم کریزوژنـوم و طی عملیات طولانی و پیچیده فرمانتاسیـون و پس از آن جداســازی مولکــول پنی سیلین جی از محیط کشت قارچ انجام می پذیرد؛ بومی سازی دانش فنی تولید انبوه پنی سیلین جی و خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک از افتخارات شرکت گروه صنایع شفا فارمد است که بیست و سومین قسمت مستند «پازل» به گفت وگو با محققان و مدیران این شرکت اختصاص خواهد داشت.

«پازل» کاری از روح الله رحیمی، شنبه 2 بهمن ساعت 20:00 و تکرار آن ساعت 15:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

ebmed-type
63.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
80 نظر در انتظار تاييد