دستیابی ایران به فناوری تعمیرات اساسی شناورهای نفتی
در این قسمت از پازل خواهید دید که ایران چگونه در اثر فشار تحریم ها به فناوری پیشرفته تعمیرات اساسی سکوهای شناور نفتی دست یافته که تنها در اختیار آمریکا و انگلیس بود و مهندسان ایرانی با هزینه یک سوم شرکت های خارجی نیازهای کشور را برطرف کردند.
ebmed-type
13.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
7 نظر در انتظار تاييد