دور ریختن مواد غذایی و معضلات آن
مستند دور ریختن مواد غذایی و معضلات آن چگونگی هدر رفتن منابع غذایی و از بین بردن غذا به خاطر حفظ قدرت غذایی از سوی کشورهای بزرگ
ebmed-type
158.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد