روز بیست و پنجم
مستند «روز بیست و پنجم» روایتی از عملیات های سال های انتهایی جنگ تحمیلی است

مستند «روز بیست و پنجم» روایتی است از آن سال ها و فداکاری های رزمندگان اسلام در مبارزه با دشمن بعثی؛ در این مستند با رزمندگان حاضر در آن عملیات گفت وگو شده است.
ebmed-type
75.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد