پیغامی از هیروشیما
مستند پیغامی از هیروشیما روایتی از بمباران اتمی هیروشیما از دید بازماندگان این حادثه
ebmed-type
151.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
162 نظر در انتظار تاييد