ملازمان حرم
شهید حمید سیاهکالی مرادی
مستند گفت وگو محور که در هر قسمت، مخاطبان را پای صحبت های یکی از همسران شهدای ایرانی و غیر ایرانی مدافع حرم می نشاند.
پخش: پنجشنبه ها ساعت 21
تکرار: روز بعد و همچنین یکشنبه ها ساعت 19.30
مجری: شهره پیرانی (همسر شهید رضایی نژاد از شهدای هسته ای)
تهیه کننده: سید هاشم موسوی
ebmed-type
88.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
7 نظر در انتظار تاييد