ملازمان حرم
شهید حسین براتی
به گزارش روابط عمومی شبکه افق،مجموعه «ملازمان حرم» کاری از تلویزیون اینترنتی نصر، به گفت وگو با همسر شهیدای گرانقدر مدافع حرم اختصاص خواهد داشت.

این مستند را می توانید پنجشنبه ۲۳ دی ساعت های ۲۰:۰۰ و ۲۴:۰۰ از شبکه افق ببینید، تکرار آن هم ساعت ۱۲:۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.
ebmed-type
86.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد