کارتل
مستند کارتل درباره جنگ های داخلی مکزیک درباره مواد مخدر است و بیشتر بر روی دکتر خوزه میرلز تمرکز دارد. او پزشکی است که رهبری گروه های اتودیفنس را به عهده دارد.
ebmed-type
201.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد