قهرمانان
علی سیردانی - وزنه بردار
مستند قهرمانان روایتی از زندگی و فعالیت های ورزشی قهرمانان المپیک می باشد که در مقابل ورزشکاران رژیم صهیونیستی حاضر به مسابقه نشدند
ebmed-type
35.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
6 نظر در انتظار تاييد